Tarife servicii

Ordin 16/2019 privind noile tarife pentru serviciile furnizate de ANCPI 

Grupă servicii Cod Serviciu Tarif (lei) UM
Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date
Avize şi recepţii tehnice 1.1.1. Aviz începere lucrări 100 lucrare
1.1.2. Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 250 lucrare
1.1.3. Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public 375 lucrare
Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie 1.2.1. Hărţi şi planuri (raster) 40 foaie de hartă/plan
1.2.2. Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm 1.000 km2
1.2.3. Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm 500 km2
1.2.4. Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm 20 km2
1.2.5. Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D 15 punct
1.2.6. Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă 15 oră
Capitolul 2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară
Prima înregistrare 2.1.1. Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară 120 imobil/u.i.
2.1.2. Recepţie cu alocare număr cadastral 60 imobil/u.i.
2.1.3. Înfiinţare carte funciară 60 imobil/u.i.
2.1.4 Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 120 imobil/u.i.
Dezlipire/Alipire 2.2.1. Recepţie dezlipire/alipire 60 imobil/u.i.
2.2.2. Înscriere dezlipire/alipire 60 imobil/u.i.
Intabulare 2.3.1. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice 0,50% valoare din act
2.3.2. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice 0,15% valoare din act
2.3.3. Înscriere ipotecă/privilegiu 100/imobil + 0,1% din valoarea creanţei garantate operaţiune
Notare/Radiere 2.4.1. Notare/Radiere în/din cartea funciară 75 operaţiune
Rectificare 2.5.1. Îndreptare eroare materială (include repoziţionarea imobilului) 0 operaţiune
2.5.2. Reconstituire carte funciară 0 operaţiune
2.5.3. Îndreptare eroare materială – cadastru sistematic 0 imobil/u.i
Actualizare 2.6.1. Înscriere construcţie 60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitare operaţiune
2.6.2. Extindere/Radiere construcţii 120 construcţie
2.6.3. Actualizare informaţii tehnice 60 operaţiune
2.6.4. Anulare operaţiuni cadastrale 60 operaţiune
Informare 2.7.1. Consultare documente din arhivă 10 15 min.
2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare 20 imobil
25 imobil
2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare 40 imobil
2.7.4. Certificat de sarcini 100 certificat/BCPI
2.7.5. Copii certificate ale documentelor din arhivă 25 dosar
2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului 10 proprietar/BCPI
2.7.7. Extras din planul cadastral 15 imobil
2.7.8. Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr) 100 certificat
2.7.9. Referat consultare registru proprietari la nivel naţional 10 referat/proprietar
Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului- lege nr. 115/1938 2.8.1. Înregistrarea în planul cadastral 0 imobil/u.i.
2.8.2. Înregistrarea în planul cadastral şi efectuarea altor operaţiuni 60 operaţiune
2.8.3. Înregistrarea în planul cadastral şi înscriere construcţie 60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitare operaţiune
2.8.4. Înregistrarea în planul cadastral şi extindere/radiere construcţie 120 construcţie
Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament
Teme spaţiale 3.1.1. Servicii vizualizare/descărcare 500/1.000 lună/temă
Poziţionare GPS 3.1.2. Servicii poziţionare GNSS, în timp real 100/1.000 luna/12 luni/utilizator/aparat
Conţinutul cărţii funciare 3.1.3. Copie de carte funciară online 900 pachet 50 de cărţi funciare
3.1.4. 1.800 pachet 100 de cărţi funciare
3.1.5. Extras de carte funciară pentru informare online 900 pachet 50 de extrase de informare
3.1.6. 1.800 pachet 100 de extrase de informare
3.1.7. Interogare API, Pachet 1(*) 1.000 lună
3.1.8. Interogare API, Pachet 2(*) 4.000
3.1.9. Interogare API, Pachet 3(*) 5.000
3.1.10. Interogare API, Pachet 4(*) 6.000
3.1.11. Interogare API, Pachet 5(*) 10.000
Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
Autorizare 4.1.1. Autorizarea persoanelor fizice 400 persoană
4.1.2. Autorizarea persoanelor juridice 2.000 persoană
4.1.3. Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare 100 certificat