Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară