Termene servicii

Termenele pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate
Nr crt Grupe de servicii Cod
serviciu
Denumire serviciu
Termen regim normal
Termen in regim urgenta
1 Avize,receptii si furnizare de date
1.1 Avize si receptii 1.1.1 Aviz incepere lucrari 7 2
1.1.2 Recepție tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 15 5
1.1.3 Recepţie tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public 15 5
1.2 Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie 1.2.1 Hărți și planuri (raster) 3 1
1.2.2 Ortofotoplan 1px ≤ 20cm 3 1
1.2.3 Ortofotoplan 1px ≤ 20cm 3 1
1.2.4 Ortofotoplan 1px ≥ 50cm 3 1
1.2.5 Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D 3 1
1.2.6 Înregistrări GNSS de la o stație permanentă 3 1
2 Servicii de cadastru si publicitate imobiliara
2.1 Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i) 2.1.1 Recepție cadastrală și înființare carte funciară 18 6
2.1.2 Recepție cu alocare număr cadastral 11 4
2.1.3 Infiintare carte funciara 11 4
2.2 Dezmembrare/Comasare 2.2.1 Receptie dezmembrare/alipire 7 3
2.2.2 Inscriere dezmembrare/alipire 7 3
2.3 Intabulare sau inscriere provizorie 2.3.1 Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice 7 2
2.3.2 Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice 7 2
2.3.3 Înscriere ipotecă/privilegiu 2 1
2.4 Notare 2.4.1 Notare/radiere în/din cartea funciară 5 2
2.5 Rectificare 2.5.1 Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil 1
2.5.2 Reconstituire carte funciară 15 5
2.6 Actualizare informatii tehnice 2.6.1 Inscriere constructii 15 5
2.6.2 Extindere/radiere construcţii 15 5
2.6.3 Actualizare informații tehnice 15 5
2.6.4 Anulare operațiuni cadastrale 3 1
2.7 Consultare/Informare 2.7.1 Consultare documente din arhiva 1
2.7.2 Extras de carte funciara pentru informare 1
1
2.7.3 Extras de carte funciara pentru autentificare 2 1
2.7.4 Certificat de sarcini 4 2
2.7.5 Copii certificate a documentelor din arhivă 2 1
2.7.6 Certificat privind identificarea numarului
topografic/cadastral si de carte funciara dupa
numele/denumirea proprietarului
10 3
2.7.7 Extras din planul cadastral 3 1
2.7.8 Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr) 3 1
2.7.9 Referat consultare registru proprietari la nivel național 9 3
 3.1  Servicii furnizate in baza unui abonament  3.1.1  Servicii de vizualizare (WMS)
3.1.2 Servicii poziționare GNSS în timp real
3.1.3 Copie de carte funciară online
3.1.4 Copie de carte funciară online
3.1.5 Extras de carte funciară pentru informare online
3.1.6 Extras de carte funciară pentru informare online
4.1 Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de cadastru  4.1.1 Autorizarea persoanelor fizice
 4.1.2 Autorizarea persoanelor juridice