Comunicate de presa

10.07.2024

         

Peste 11.000 de imobile din comuna CUZĂPLAC, județul Sălaj au fost măsurate și urmează să fie întabulate. Rezultatele lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, realizate la nivelul întregii localități, vor fi afișate începând cu data de 15.07.2024, atât la Căminul Cultural din localitatea Cuzăplac, județul Sălaj, cât și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile pentru a depune contestații sau cereri de rectificare.

În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, în comuna Cuzăplac au fost identificate 11.450 de imobile, cu o suprafață totală de 9.309 hectare.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene.

Rezultatele lucrărilor de cadastru general pentru  unitatea administrativ-teritorială (UAT) Cuzăplac vor fi afișate pe data de 15 iulie  2024. Data limită de depunere a contestațiilor este 13 septembrie 2024.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi formulate în termen de 60 de zile de la data afişării și pot fi depuse la Căminul Cultural din localitate, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic. În acest caz, certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform prevederilor art. 48 alin.(2) din Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul local al primăriilor.

Până în decembrie 2023, ANCPI a fost beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul, care are o valoare totală de 312.891.155 de euro, completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților cu fonduri europene va continua, deoarece proiectul a fost etapizat, potrivit Legii nr. 338/2023. Astfel, finanțarea cu fonduri europene a lucrărilor de cadastru sistematic este inclusă în Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF) 2021-2027.

Mai multe informații despre PNCCF sunt disponibile site-ul ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

 

Director OCPI SĂLAJ

Sergiu PANIE

 

Persoană de contact: Oana FLORIAN

Consilier juridic/Purtător de cuvânt 0260/618322

 

 

08.07.2024

 

 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj a eliberat, gratuit pentru cetățeni, 4.596 cărți funciare pentru proprietățile din unitățile administrativ-teritoriale (UAT) Bănișor, Cristolț, Mirșid, Plopiș, Sâg, Sărmășag, Someș Odorhei, Surduc, Șimleu Silvaniei, Treznea, Valcău de Jos și Vârșolț. Lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor s-au desfășurat în cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Fondurile necesare au fost asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj.

 

Cele 4.596 de noi cărți funciare au fost deschise pentru imobile din comunele: Bănișor  – 572 de imobile, Cristolț  –  596 de imobile,  Mirșid  –  292 de imobile, Plopiș 175 de imobile, Sâg –  595 de imobile, Sărmășag  275 de imobile, Someș Odorhei –  547 de imobile, Surduc 145 de imobile, Treznea –  250 de imobile, Valcău de Jos –  574 de imobile, Vârșolț –  369 de imobile iar pentru orașul Șimleu Silvaniei –  206 de imobile.

 

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților din cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare au vizat o suprafață totală de 2.601 de hectare și au început în anul 2021.

Noile cărți funciare au fost predate primarilor celor 12 UAT-uri de către reprezentanții OCPI Sălaj.

În prezent, în 61 de localități din județul Sălaj se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale  de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.

 

Sergiu PANIE

Director

OCPI Sălaj

 

13.04.2021

Având în vedere necesitatea instituirii unor măsuri în scopul prevenirii și limitării răspândirii noului tip de Coronavirus, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, dispune:

PE PERIOADA 13.04-12.05.2021 ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL SE DESFĂȘOARĂ ÎN INTERVALUL ORAR 09.00 – 12.00

ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL LA ARHIVA BCPI ZALĂU PENTRU PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE AUTORIZATE SE DESFĂȘOARĂ NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMARE ÎN INTERVALUL ORAR 12.00 – 13.00

 RECOMANDĂM CU FERMITATE, UTILIZAREA SERVICIILOR ON-LINE disponibile pe https://epay.ancpi.ro/ și a oricăror alte mijloace de comunicare electronice.

Pentru relații, vă stăm la dispoziție la nr. telefon:

OCPI Sălaj  – tel. 0260 – 618322

e-mail:  sj@ancpi.ro

BCPI Zalău  – tel. 0260 – 618322, fax 0260 – 613961

e-mail:  bcpi.zalau@ancpi.ro

BCPI Șimleu Silvaniei  – tel./fax 0260 – 678254

e-mail: bcpi.simleusilvaniei@ancpi.ro

BRP Jibou  –  tel.  0260-650565, fax. 0360-130251

e-mail:  brp.jibou@ancpi.ro

13.01.2021

Activitatea de relații cu publicul (audienţe, registratură și ghișee) din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI) Zalău, BCPI Șimleu Silvaniei și Biroului de Relații cu Publicul (BRP) Jibou se va desfășura de luni până vineri în intervalul orar 09.00 – 12.00, pe perioada stării de urgență/alertă, exclusiv pentru persoanele fizice / juridice care nu au acces la serviciile publice oferite de ANCPI disponibile on-line prin intermediul platformei epay.ancpi.ro și al aplicației eTerra. Măsura a fost luată în scopul prevenirii și limitării răspândirii COVID-19.

În perioada 13.01-11.02.2021, persoanele fizice și juridice autorizate pot avea acces la serviciile privind consultarea documentelor din arhivă în scopul identificării imobilelor cu date de carte funciară veche, de luni până vineri în intervalul orar 12.00 – 13.00, pe bază de programare, la numărul de telefon 0260 – 618322 (interior 220) pentru BCPI Zalău și la numărul de telefon 0260 – 678254 pentru BCPI Șimleu Silvaniei.

Persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești pot depune exclusiv on-line cererea de înscriere, recepţie sau avizare însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea.

Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite de OCPI Sălaj prin e-mail sau accesând site-ul www.ocpisalaj.ro, dar și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni pânã joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Sălaj, sunt următoarele:

OCPI Sălaj  – tel. 0260 – 618322

e-mail: sj@ancpi.ro

BCPI Zalău  – tel. 0260 – 618322, fax 0260 – 613961

e-mail: bcpi.zalau@ancpi.ro

BCPI Șimleu Silvaniei  – tel./fax 0260 – 678254

e-mail: bcpi.simleusilvaniei@ancpi.ro

BRP Jibou  –  tel.  0260-650565, fax. 0360-130251

e-mail: brp.jibou@ancpi.ro

Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul și salariații, în egală măsură.

Purtător de cuvânt: Oana FLORIAN, Tel. 0260 – 618322, E-mail: oana.florian@ancpi.ro

 

9.12.2020

Activitatea de relații cu publicul (audienţe, registratură și ghișee) din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI) Zalău, BCPI Șimleu Silvaniei și Biroului de Relații cu Publicul (BRP) Jibou se va desfășura de luni până vineri în intervalul orar 09.00 – 12.00, în perioada 10 – 31.12.2020, exclusiv pentru persoanele fizice / juridice care nu au acces la serviciile publice oferite de ANCPI disponibile on-line prin intermediul platformei epay.ancpi.ro și al aplicației eTerra. Măsura a fost luată în scopul prevenirii și limitării răspândirii COVID-19.

În perioada 10 – 31 decembrie 2020, persoanele fizice și juridice autorizate pot avea acces la serviciile privind consultarea documentelor din arhivă în scopul identificării imobilelor cu date de carte funciară veche, de luni până vineri în intervalul orar 12.00 – 13.00, pe bază de programare, la numărul de telefon 0260 – 618322 (interior 220) pentru BCPI Zalău și la numărul de telefon 0260 – 678254 pentru BCPI Șimleu Silvaniei.

Persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești pot depune exclusiv on-line cererea de înscriere, recepţie sau avizare însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea.

Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite de OCPI Sălaj prin e-mail sau accesând site-ul www.ocpisalaj.ro, dar și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni pânã joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Sălaj, sunt următoarele:

OCPI Sălaj  – tel. 0260 – 618322   e-mail: sj@ancpi.ro

BCPI Zalău  – tel. 0260 – 618322, fax 0260 – 613961    e-mail: bcpi.zalau@ancpi.ro

BCPI Șimleu Silvaniei  – tel./fax 0260 – 678254    e-mail: bcpi.simleusilvaniei@ancpi.ro

BRP Jibou  –  tel.  0260-650565, fax. 0360-130251   e-mail: brp.jibou@ancpi.ro

Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul și salariații, în egală măsură.

4.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Transparență decizională.

4.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin  pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1065/2018, cu modificările și completările ulterioare. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Transparență decizională.

08.05.2017

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj  a primit de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) bugetul aprobat pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral. Astfel, primăriile pot încheia, în această lună, contracte de finanțare cu OCPI Sălaj pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică.

În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015–2023 (PNCCF), unitățile administrativ-teritoriale (UAT) primesc în acest an, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, față de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului.

În această perioadă, OCPI Sălaj organizează întâlniri cu primarii, cu persoanele autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică și cu notarii publici. La fel ca în 2016, prioritate au lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilan și a terenurilor care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național (autostrăzi, rețele electrice, rețele de transport gaz).

Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc să acceseze aceste fonduri, ANCPI a actualizat Ghidul primarului privind desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Ghidul este disponibil pe pagina web a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/ghidul-primarului-v04.pdf.

Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, și prin excepție, din intravilan, se realizează în baza unui contract de finanțare încheiat de OCPI Sălaj cu fiecare UAT solicitant.

Contractele de finanțare între OCPI Sălaj și UAT-uri vor fi încheiate la sfârșitul lunii mai 2017.

După semnarea contractelor de finanțare, UAT-urile vor încheia contracte de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică.

Procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică va fi derulată de UAT-uri, iar transferul fondurilor către primării va fi efectuat după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

În prezent, situația lucrărilor de înregistrare sistematică în județul Sălaj este următoarea:

Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral: 7

Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI în sumă de 4.050.885 mii lei (aproximativ 900 mil. euro), din fonduri externe nerambursabile obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cuantum de 1.408.010 mii lei (aproximativ 312 mil. euro).

De asemenea, în cadrul PNCCF lucrările de înregistrare sistematică pot fi finanțate din bugetele locale ale UAT-urilor.

 

Persoană de contact:

Sergiu Călin MARIAN, Șef Birou / Biroul Înregistrare Sistematică

Tel.: 0260618322

E-mail: sergiu.marian@ancpi.ro

30.08.2016

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj a încheiat contracte de finanțare cu 51 Unități administrativ-teritoriale (UAT) pentru realizarea lucrărilor de cadastru general în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică este asigurată din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin bugetul OCPI, în baza OUG nr.35/2016 care facilitează înscrierea cu prioritate a terenurilor agricole în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

Astfel din cele 61 UAT-uri din județul Sălaj, au fost semnate contracte de finanțare cu 51 UAT-uri reprezentând o suprafată de 87728,712 hectare și un număr estimat de 124185 imobile.

Pentru anul 2016, suma alocată realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în județul Sălaj este de 6.837.120 lei.

Valoarea finanțării este în cuantum de 60 de lei/carte funciară (inclusive TVA). OCPI va vira banii în conturile UAT-urilor numai pentru imobilele care au fost recepționate și pentru care au fost deschise cărți funciare.

Lista UAT-urilor cu care OCPI Sălaj a semnat contracte de finanțare.

Nr. Crt. PRIMĂRIA COMUNEI
1 AGRIJ

2 ALMASU
3 BABENI
4 BALAN
5 BANISOR
6 BENESAT
7 BOBOTA
8 BOCSA
9 BOGHIS
10 BUCIUMI
11 CAMAR
12 CARASTELEC
13 CEHU SILVANIEI
14 CIZER
15 COSEIU
16 CREACA
17 CRISENI
18 CRISTOLT
19 DOBRIN
20 DRAGU
21 FILDU DE JOS
22 GALGAU
23 GARBOU

24 HALMASD

25 HERECLEAN

26 HIDA

27 HOROATU CRASNEI
28 ILEANDA
29 IP
30 JIBOU
31 LOZNA
32 MAERISTE
33 MARCA
34 MIRSID
35 NUSFALAU
36 PERICEI
37 PLOPIS
38 POIANA BLENCHII
39 RUS
40 SAG
41 SAMSUD
42 SANMIHAIU ALMASULUI
43 SARMASAG
44 SIMISNA
45 SIMLEU SILVANIEI
46 SOMES-ODORHEI
47 SURDUC
48 VARSOLT
49 ZALAU
50 ZALHA
51 ZIMBOR

 

13.05.2016  Programul național de cadastru și carte funciară

       

1.Prin Proiectul CESAR (Proiect privind Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii), având ca obiect realizarea cadastrului sistematic în 50 de UAT- uri din mai multe judete , au fost finalizate 6 unităţi administrativ-teritoriale.

2.Prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023(PNCCF), aprobat prin Hotararea nr. 294/2015 s-au incheiat acordurile cadru pentru inceperea lucrarilor de cadastru general in  63 de UAT-uri.

3.Pentru judetul Salaj, Agentia Nationala a reluat procedura de licitatie pentru Lotul 10, lot in care sunt cuprinse si comunele Crasna si Meseseni de Jos .

In perioada 2015-2016, un numar de 8 unități administrativ teritoriale din județul Sălaj, au solicitat acordul de principiu al oficiului teritorial, conform reglementarilor in vigoare  de a demara   lucrările de inregistrare sistematica a imobilelor, prin finantare din venituri proprii si posibilitatea de accesare a cofinantari conform art.29 si 30 din Legea nr.7/1996.

Finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor se asigura din veniturile proprii ale Agentiei Nationale.

In prezent OCPI Salaj  asigura imbunatatirea capacitati de implementare a Programului National,  prin achizitionare de echipamente informatice si organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor noi infintate.  Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sălaj i-au fost alocate un număr de nouă posturi, din care patru posturi s-au  ocupat prin concurs,  pentru celelalte posturi rămase vacante, in perioada urmatoare instituția noastră va organiza concurs.